Tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 Bộ giáo dục đào tạo đã công bố Cơ cấu lại hệ thống, xếp hạng và phân tầng các trường đại học. Theo đó những trường khó hoặc không tuyển sinh được sẽ phải chuyển đổi ngành đào tạo, sát nhập, chuyển thành phân hiệu các trường lớn hay thậm chí là giải thể…Tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này với những thông tin mà lam bang dai hoc thu thập được.

Phát triển chương trình đào tạo sao cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời cơ cấu lại hệ thống, phân tầng các trường đại học, đổi mới công tác kiểm tra chất lượng tuyển sinh đầu vào…Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học được Bộ xác định trong năm học 2015 – 2016.

Để thực hiện được việc này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, Bộ sẽ hoàn thiện văn bản trình chính phủ phê duyệt về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn bị điều kiện để triển khai.

Sáp nhập giải thể trường đại học

Phân tầng các trường đại học

Theo thứ trưởng, các trường đại học sẽ được cơ cấu thành 3 tần riêng biệt bao gồm:

-Đại học nghiên cứu

-Đại học thực hành

-Đại học ứng dụng

Việc phân tầng như vậy nhằm giúp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó mạng lưới cơ sở giáo dục đại học sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu học tập thực tế của người dân, quy định mới của luật Giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc biệt những trường gặp khó khăn trong quá trình tuyển sinh sẽ được Bộ giáo dục đào tạo cơ cấu lại. Cụ thể sẽ bao gồm các biện pháp như chuyển đổi ngành, chuyển cơ sở đào tạo thành phân hiệu hay sáp nhập vào các trường đại học lớn có uy tin, hoặc giải thể …Bên cạnh đó tiến hành đổi mới công tác tuyển sinh cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga còn cho biết thêm, các trường đại học, cao đẳng gặp khó khăn tuyển sinh trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục khó khăn trong những năm tới cần có những biện pháp xây dựng đề án cấu trúc lại hoạt động, mục tiêu và chuyển đổi cơ cấu tổ chức linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực. Việc thống nhất xử lý cụ thể thế nào sẽ do Bộ phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp thống nhất.

Xem thêm: Lam bang dai hoc khong can dat coc