Do một số nguyên nhân khách quan như chuyển đến nơi cư trú mới… mà nhiều bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học có nhu cầu chuyển trường. Song quy chế và thủ tục về chuyển trường như thế nào thì nhiều người vẫn còn chưa biết rõ. Vì vậy đừng bỏ qua bài viết này, ngay sau Làm bằng đại học sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

thủ tục chuyển trường đại học

Quy chế chuyển trường đại học

Theo điều 9 trong quy chế đào tạo cao đẳng đại học hệ chính quy, thì những đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được xét chuyển trường: Trong thời gian học tập cao đẳng hoặc đại học

  • Gia đình chuyển nơi cư trú
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  • Xin chuyển đến trường cao đẳng hoặc đại học có cùng chuyên ngành đào tạo hoặc cùng nhóm ngành mà sinh viên đang theeo học

Những đối tượng này có nhu cầu muốn chuyển tới trường gần nơi cư trú để tiện cho việc học tập. Ngoài ra để được chuyển trường, họ phải nhận được sự đồng ý từ phía hiệu trưởng trường xin chuyển đi và nơi xin chuyển đến.

Những đối tượng không được chuyển trường

Các trường hợp không được xét chuyển trường bao gồm:

  • Sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng có điểm thấp hơn điểm xét tuyển vào trường, nói cách khác là những thí sinh không trúng tuyển xin chuyển trường
  • Sinh viên có hộ khẩu thường chú không thuộc vùng tuyển sinh của trường xin chuyển đến
  • Sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối cũng không được xét chuyển trường
  • Sinh viên đang chịu hình thức kỉ luật của nhà trường từ cảnh cáo trở lên.

Thủ tục xin chuyển trường

Sinh viên có nhu cầu xin chuyển trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường đó. Sau khi nhận được đơn, hiệu trưởng của trường xin chuyển đến có nghĩa vụ giải quyết tiếp nhận hoặc không tiếp nhận và quyết định việc học tiếp tục của sinh viên. Bao gồm các tiêu chí về năm học, học bổ sung thêm các học phần cần thiết…dựa trên cơ sở so sánh chương trình học giưa hai trường chuyển đi và chuyển đến.

Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về quy chế và thủ tục chuyển trường, hi vọng sẽ mang lại những câu trả lời thỏa đáng nhất cho bạn. Ngoài ra nếu có nhu cầu về việc làm bằng đại học giá rẻ thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline: 0902308123